Drammen: Slik nådde vi nullvisjonen - frokostmøte om bostedsløshet

Start: 27. november 2018 09:00
Slutt: 27. november 2018 10:30
Sted: Husbankens lokaler på Papirbredden 3 i Drammen
Pris: Gratis
Påmeldingsfrist: 26. november 2018 15:00

Stord kommune har nådd nullvisjonen for antall bostedsløse, og er vinner av Statens boligsosiale pris i 2018. Teamleder på boligkontoret, Marianne Ankervold, fortalte hvordan de har fått til dette på dagens frokostmøte.

 frokostmote 2711

Bildet over: Marianne Ankervold fra boligkontoret på Stord  

På den boligsosiale lederkonferansen i Oslo i oktober ble Stord kommune kåret til vinner av Statens pris for boligsosialt arbeid. Juryen for prisen mener at Stords måte å jobbe på har stor overføringsverdi til andre kommuner. 

I dag har kommunen null bostedsløse, flere familier som har gått fra leid til eid bolig, kortere ventetid på kommunale boliger og mange flere boliger tilrettelagt for eldre beboere. Teamleder på boligkontoret, Marianne Anervold, fortalte Stords suksesshistorie på frokostmøtet i Drammen 27. november.

Her er hennes foredrag

Seniorrådgiver i Husbanken, Edle Holt, fortalte i sitt innlegg blant annet om potensialet i startlånsordningen.

Her er hennes foredrag