Drammen: Bostedsløsheten har gått ned, hva nå?

Start: 29. august 2017 09:00
Slutt: 29. august 2017 10:30
Sted: Husbankens lokaler på Papirbredden 3 i Drammen, 1. etasje
Pris: Gratis

En ny kartlegging viser stor nedgang i antall bostedsløse i Norge. Nedgangen er særlig stor blant barn. Vi ønsker å sette søkelys på dette og har invitert forsker Evelyn Dyb til frokostmøtet. Husbankens nye administrerende direktør vil også gi noen synspunkter på bostedsløshetstallene og veien videre.

For sjette gang er antallet bostedsløse personer i Norge kartlagt. Resultatet viser at 3909 personer var uten et fast sted å bo i desember 2016. Det er en nedgang på 36 prosent fra forrige kartlegging, og det laveste antallet siden kartleggingene startet for 20 år siden.

Kartleggingen er gjennomført av By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved Høgskolen i Oslo og Akershus på oppdrag fra Husbanken. Vi får innledningsvis synspunkter fra vår administrerende direktør Osmund Kaldheim om den store nedgangen i antall bostedsløse og veien videre. Skal vi nå si oss fornøyd eller skal vi fortsette å "brette opp ermene" - og hva er utfordringene fremover, spør han.

Forsker Evelyn Dyb, som har skrevet rapporten, vil si noe om hvordan bildet generelt er nå og gå mer i dybden spesielt når det gjelder barnefamilier. Vi har også invitert Glenny Jelstad fra Drammen kommune til å si noe om utfordringene i lys av den siste kartleggingen.

Velkommen til høstens første frokostmøte i Drammen:)