Livet har fått ny mening med eget hjem

«På vei til egen bolig»-prosjektet har handlet om å gi 14 godt voksne rusavhengige styringen over hvert sitt boligprosjekt. De langtids bostedsløse rusmisbrukerne har selv styrt prosessen med mål om at de skulle flytte inn og fungere godt i egne selv- eide boliger tilpasset deres behov og forutsetninger.

13 av de 14 deltakerne i «På vei til egen bolig»-prosjektet i Skien er på plass i sine nye hjem, de to siste i mai 2010. Etter en krevende og lærerik ferd har livet snudd til noe positivt. Seks av de 14 var med i TV-serien «Husdrømmen» på NRK1 i 2009.

For å få til aktiv og reell brukerstyring har prosjektet fokusert på utvikling og utprøving av metodikk. Dette innebærer tett oppfølging og støtte fra spesielt prosjekteier Skien diakonale senter (SDS), prosjektleder KREM (brukerorganisasjonen Kreativt og mangfoldig arbeidsliv) og Skien kommunes boligkontor. Mye av innsatsen har handlet om å være løsningsorientert, fleksible og myndiggjøre deltakerne som et alternativ til tradisjonelle saksbehandlingsmetoder.

Eksperter på egne liv
En bærende ide i prosjektet har vært at deltakerne er eksperter på sine egne liv. Derfor fikk de status som «medforskere» for å signalisere overgangen fra passiv bruker til aktiv deltaker. En av de grunnleggende verdiene i prosjektet har vært å anerkjenne deltakernes ressurser, bygge aktiviteter rundt hver enkelt og søke løsninger framfor problemer. Arbeidsformen har vært preget av feltarbeidets metodikk, det vil si å gjøre det som trengs der og da, enten det er planlagt eller ikke.

Veien til egen bolig har vært lang og kronglete for de 14 «medforskere». Det har vært mange skjær i sjøen, mye forsinkelser, naboprotester og frustrasjoner. Samtidig har prosessen vært rik på erfaringer.

Frukter av arbeidet
Felles for mange av de som har fått egen bolig er at de har vært gjennom gjeldsordning og har nå god styring på økonomien, noe som er en stor forbedring fra tidligere. De lever et roligere liv med jevnere kosthold enn før, de har ikke noe renn på dørene av folk de ikke vil ha besøk av, og naboene som tidligere protesterte hilser og har akseptert dem som en del av sitt nærmiljø. Flere har opprettet kontakt med familien igjen og bygger opp nye nettverk.

- Gjennom brukerstyringen har jeg vært nødt til å skape mitt eget hjem, ellers hadde det bare vært en bygning. Gjeldsordningen var også en svær greie som jeg bare måtte gjennom, sier Ove Norschau (56) som er glad for at han måtte gjøre mye selv og ikke bare sitte der og få alt servert rett i fanget. Han er en av syv tidligere rusmisbrukere som er med i en idégruppe på SDS som samarbeider med Teater Ibsen i Skien.


Finansiering
Husbanken innvilget kompetansetilskudd til prosjektet med til sammen 990 000 kroner. Daværende Sosial- og helsedirektoratet gjennom Fylkesmannen i Telemark ga også tilskudd til prosjektet. Boligene er finansiert av Husbanken, og beboerne mottar bostøtte.

Resultater av prosjektet
• Seks av «medforskere» har flyttet inn i nybygde småhus/tomannsboliger på 50m2 som de etter ett år kjøpte av SDS og nå eier selv.
• Fire har kjøpt egen borettslagsleilighet på tre forskjellige steder rundt Skien sentrum. I den ene leiligheten bor det et par.
• To personer leier kommunal leilighet, den ene av dem flyttet inn etter endt soning.
• En mann har ikke turt å flytte for seg selv og har inngått langtidsleie på hybelhuset til SDS.
• Sistemann hadde så stort behov for oppfølging døgnet rundt at prosjektet ikke klarte å bosette ham. Saken er overtatt av Skien kommune.

Metodikken i prosjektet
• Sikre deltakernes økonomi (gjeldsordning og varig trygdeytelser)
• Skaffe til veie egnet bolig til den enkelte, hovedsakelig som byggeprosjekt (prosess fra egnet tomt til innflyttingsklar bolig)
• Normaliseringsprosess (Trene på å «delta i samfunnet», å bli boende i egen bolig, samt å sikre egnet oppfølging)
• Utadrettet virksomhet (spre kunnskap om metodikk, rusmisbrukere og boligsosialt arbeid, holdnings- og handlingsendringsarbeid gjennom undervisning, deltakelse på konferanser, i dokumentarfilm, presseoppslag, intervjuer, m.m.)

Annen omtale av prosjektet/ prosessen:
Helt ubeskrivelig å få mitt egen hjem
Vil spre det gode budskapet
Endelig i egen bolig