Brukermedvirkning «På vei til egen bolig»

Fjorten godt voksne langtidsbostedsløse rusmisbrukerne i Skien har selv styrt prosessen i prosjektet med mål om å flytte inn og fungere godt i egne selveide boliger tilpasset deres behov og forutsetninger.

Tretten av de fjorten deltakerne i «På vei til egen bolig»-prosjektet i Skien er på plass i sine nye hjem, de to siste i mai 2010. Etter en krevende og lærerik ferd har livet snudd til noe positivt, og flere av dem vil gi noe tilbake til samfunnet.

 1. Bjørn Jørgensen (61) flyttet for første gang inn i eget hus i mai 2010. Har lyst til å ta opp igjen medisinstudiene og fortelle unge mennesker om hvor ødeleggende narkotika kan være.
 2. Ove Norschau (56) flyttet inn i eget hus i juni 2009. Er aktiv i SDS´ idégruppe. Reiser rundt på konferanser og forteller historien sin om veien til egen bolig. Har blant annet vært på Stortinget.
 3. Magne Kvande (43) flyttet inn i eget hus i juni 2009. Viser stor forbedring. Forteller skoleelever og konfirmanter om viktige valg man må ta i livet.
 4. Thor Sandberg (47) flyttet inn i eget hus i juni 2009. Lever stille og rolig, pusler i hagen og har kontakt med familien igjen.

For å få til aktiv og reell brukerstyring har prosjektet fokusert på utvikling og utprøving av metodikk, tett oppfølging og støtte fra spesielt prosjekteier Skien diakonale senter (SDS), prosjektleder KREM (brukerorganisasjonen Kreativt og mangfoldig arbeidsliv) og Skien kommunes boligkontor. Mye av innsatsen har handlet om å være løsningsorientert, fleksible og myndiggjøre deltakerne som et alternativ til tradisjonelle saksbehandlingsmetoder.

Eksperter på eget liv

En bærende ide i prosjektet har vært at deltakerne er eksperter på sine egne liv. Derfor fikk de status som «medforskere» for å signalisere overgangen fra passiv bruker til aktiv deltaker. En av de grunnleggende verdiene i prosjektet har vært å anerkjenne deltakernes ressurser, bygge aktiviteter rundt hver enkelt og søke løsninger framfor problemer. Arbeidsformen har vært preget av feltarbeidets metodikk, det vil si å gjøre det som trengs der og da, enten det er planlagt eller ikke.

Veien til egen bolig har vært lang og kronglete for de 14 medforskerne. Det har vært mange skjær i sjøen, mye forsinkelser, naboprotester og frustrasjoner. Samtidig har prosessen vært rik på erfaring for «medforskerne» og de som har stått rundt dem.

- Tiden har ført med seg en modning blant deltakerne som har resultert i bedre og varige boligløsninger. Det å ta store beslutninger for livet krever mye tid. Etter en stund gikk den vitale begeistringen i starten over til viljesbeslutninger som fikk konsekvenser for den enkeltes framtidige bosituasjon. Noe av det tror jeg vi hadde mistet hvis vi skulle kjørt prosessen raskere, sier Signe-Marie Aaslund i Skien Diakonale Senter.

Infanteriveien med de fire første nybygde boligene i Skiensprosjektet.

Frukter av arbeidet

Felles for mange av de som har fått egen bolig er at de har vært gjennom gjeldsordning og har nå god styring på økonomien, noe som er en stor forbedring fra tidligere. De lever et roligere liv med jevnere kosthold enn før, de har ikke noe renn på dørene av folk de ikke vil ha besøk av, og naboene som tidligere protesterte hilser og har akseptert dem som en del av sitt nærmiljø. Flere har opprettet kontakt med familien igjen og bygger opp nye nettverk.

Ove Norschau (56) var en av «medforskerne». Han har blant annet vært på Stortinget og reist rundt omkring i landet og fortalt livshistorien sin. Da forteller han hvor viktig oppfølging, brukerstyring, opprydding i økonomien og andre forberedelser i «På vei til egen bolig» prosjektet har vært. Og ikke minst hva slags livsverdi det har gitt og hvordan han har det nå.

- Gjennom brukerstyringen har jeg vært nødt til å skape mitt eget hjem, ellers hadde det bare vært en bygning. Gjeldsordningen var også en svær greie som jeg bare måtte gjennom, sier Ove som er glad for at han måtte gjøre mye selv og ikke bare sitte der og få alt servert rett i fanget. Han er en av syv tidligere rusmisbrukere som er med i idégruppe på SDS som samarbeider med Teater Ibsen i Skien.

 • Seks av medforskerne har flyttet inn i nybygde småhus/tomannsboliger på 50m2 som de etter ett år kjøpte av SDS og nå eier selv. Boligene er finansiert av Husbanken, og beboerne mottar bostøtte.
 • Fire har kjøpt egen borettslagsleilighet på tre forskjellige steder rundt Skien sentrum. I den ene leiligheten bor det et par.
 • To personer leier kommunal leilighet, den ene av dem flyttet inn etter endt soning.
 • En mann har ikke turt å flytte for seg selv og har inngått langtidsleie på hybelhuset til SDS.
 • Sistemann hadde så stort behov for oppfølging døgnet rundt at prosjektet ikke klarte å bosette ham. Saken er overtatt av Skien kommune.

- Alle de involverte på senteret (SDS), KREM og kommunen har vist en innsats og et engasjement langt ut over det man normalt kan forvente. Viljen til å finne løsninger har vært forbilledlig. Uten dette ville nok ikke resultatene fra prosessen vært så positive, sa Husbankens Roy Bendiksen under markeringen av prosjektets slutt i mai 2010.

De viktigste aktivitetene i prosjektet kan oppsummeres slik

 1. Sikre deltakernes økonomi (gjeldsordning og varig trygdeytelser)
 2. Skaffe til veie egnet bolig til den enkelte, hovedsakelig som byggeprosjekt (prosess fra egnet tomt til innflyttingsklar bolig)
 3. Normaliseringsprosess (Trene på å «delta i samfunnet», å bli boende i egen bolig, samt å sikre egnet oppfølging)
 4. Utadrettet virksomhet (spre kunnskap om metodikk, rusmisbrukere og boligsosialt arbeid, holdnings- og handlingsendringsarbeid gjennom undervisning, deltakelse på konferanser, i dokumentarfilm, presseoppslag, intervjuer, m.m.)

Husbanken innvilget kompetansetilskudd med til sammen kr 990 000. Daværende Sosial- og helsedirektoratet gjennom Fylkesmannen i Telemark ga også tilskudd til prosjektet.

Andre artikler fra prosjektet