Avtale skal sikre løslatte bolig i Østfold

Stadig flere kommuner inngår samarbeidsavtaler med Kriminalomsorgen. Målet er å etablere en systematikk for å sikre at insatte har en bolig ved løslatelse.

Tilbake til forrige side

25.mars 2009 skulle sju Østfoldskommuner (Fredrikstad, Halden, Moss, Rygge, Rømskog, Spydeberg og Skiptvet) signere samarbeidsavtale med Kriminalomsorg region øst. 

- Ingen er tjent med at fanger løslates fra fengsel til bostedsløshet. 30 prosent av alle innsatte står i dag uten bolig ved innsettelse og enda flere blir bostedsløse under soning, forklarte Heidi Gundelsby som er leder for prosjektet ”Fra fengsel til egen bolig i Østfold”. Hun poengterte at alle skal kunne bo trygt og godt i Norge, og at ingen skal bli løslatt fra fengsel til midlertidig bolig. Gundelsbys stilling er finansiert av kompetansetilskudd fra Husbanken via Kriminalomsorgen region øst.


- Fra venstre: Oddvar Arnesen (kommunalsjef i Rygge kommune), Stein Håland (ordfører i Spydeberg kommune), Nils Nilssen (ordfører i Rømskog kommune), Frithjof Bull (forvaltningssjef sosiale tjenester i Moss kommune) og Ellinor Houm (regionsdirektør i kriminalomsorgen region øst).  Foto: Jan Gundelsby, Indre Østfold Fengsel
 
En ambisiøs avtale
Regionleder i Kriminalomsorgen region øst, Ellinor Houm, la ikke skjul på at dette var en stor dag.
- Det er flott å få være med på et så viktig krafttak for de straffedømte. Slike tiltak vil definitivt hjelpe dem med å komme seg på fote igjen, konkluderte Houm. Hun innrømte imidlertid at det er en nokså ambisiøs avtale de nå går inn for, men som hun selv formulerte det. Det er ingen vits i å ha mål hvis de ikke er ambisiøse. Både Moum og de andre involverte uttrykte et genuint håp om å kunne få til et solid og bra samarbeid, og var skjønt enige om at det lønner seg å løse problemer i fellesskap. Ved hjelp av denne avtalen vil de straffedømte få en god oppfølgning, og diverse tilbud som gjør at de kan klare sin nye tilværelse bedre. Det kan dessuten bli aktuelt at noen av fangene vil få muligheten til å sone deler av straffen i sin egen bolig.
 
Østfold har totalt 18 kommuner og Kriminalomsorg region øst har fått positive signaler fra 15 av disse kommunene, så det er naturlig å forvente at flere kommuner i Østfold signerer avtaler i tiden som kommer.