Samarbeidsavtale mellom Kriminalomsorgen i Østfold og Husbanken

I Østfold har de fleste kommuner inngått en avtale med Kriminalomsorgen. Her kan du lese samarbeidsavtalen og prosedyre mellom kriminalomsorgen i Østfold og Husbanken.

Hovedresultatet fra prosjektet i Østfold som ble avsluttet i 2009, er at det per dags dato er 12 kommuner i fylket som har inngått samarbeidsavtale om bosetting ved løslatelse med Kriminalomsorgen region øst. I tillegg ble det i prosjektperioden jobbet med kompetanseheving på det boligsosiale feltet, spesielt internt i fengselsinstitusjonene i Østfold.
Last ned avtalen

Les mer om avtaleinngåelse med Kriminalomsorgen for syv kommuner i Østfold: