Bosettingen går ikke fort nok

-Prosjektet springer ut av at bosetting ikke går fort nok. 10 år etter forrige evaluering er det fortsatt systematisk diskriminering, liten gjennomstrømming i kommunale boliger og for få egnede boliger.

Stina Svendsen, forsker ved NTNU og en av medforfatterne til rapporten "Det er litt sånn at veien blir til mens en går", stilte spørsmål om hvorfor vi ikke har kommet lenger i bosettingsarbeidet. Hun presenterte rapporten på den månedlige seminarrekken i Husbanken i Drammen, Faglig Frokost.

Private aktører, kommune og stat blir anbefalt å smarbeide om å finne bolig til flykninger. Her er noen av dem representert ved Vivi Gramm, Fossnes as, Kongsberg kommunes fylktningekonsulent,forsker Stina Svendsen NTNU og Torstein Syvertsen, Husbanken

Rapporten sammenfatter resultatene fra prosjektet Boligløsninger for flykninger som NTNU Samfunnsforskning har gjennomført på oppdrag fra IMDi og Husbanken. Hovedformålet har vært å identifisere hvilke forhold som fremmer og hemmer kommuners fremskaffelse av boliger til flyktninger, og tilby løsninger som kan sikre et raskere og bedre arbeid.

Faglig Frokost arrangeres i slutten av hver måneden ved Husbankens hovedkontor i Drammen. Tema og invitasjon til arrangementene blir kunngjort på Husbankens nettsider og under arrangementer. Neste frokostmøte er 26. oktober.

Drammens Tidenes Ragnhild Ask Connell intervjuer Drammen kommunes prosjektleder for boligsosialt utviklingsprogram, Glenny Jelstad. Drammen kommune blir trukket fram som et godt eksempel i bosettingsarbeid.

 


 

Kommentarer

Navn:
E-post:
Kommentar:
Kommentaren din må godkjennes før den blir synlig på websiden.