Drammen: Bolig og oppfølging av mennesker med ROP-lidelser

Start: 22. november 2016 09:00
Slutt: 22. november 2016 15:30
Sted: Union Scene i Drammen
Pris: Gratis
Påmeldingsfrist: 17. november 2016 15:30

Over 120 deltakere var til stede på konferansen om bolig og oppfølging av mennesker med ROP-lidelser. Vi fikk høre mange interessante foredrag, som du nå finner her.

Målgruppen for fagdagen var de som arbeider innen kommunenes boligtjeneste,  rusomsorgen og psykisk helse. Her er foredragene!


Bildet over: Per Olaf Skogshagen i Husbanken

                       

 

                        Bolig for velferd og Veiviseren v/prosjektleder Per Olaf Skogshagen.

 

                        Veiviseren v/Bente Klingenberg
 
 

Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016 – 2020)

                        v/Kari Britt Aakre i Helsedirektoratet

 

Samarbeidsprosjekter mellom 1 og 2 linjetjenesten for mennesker med ROP lidelser forts.

Samhandlingsteamet i Hurum v/Kirsten Willett Jansen.

 

Samarbeidsprosjekter mellom 1 og 2 linjetjenesten for mennesker med ROP lidelser

Samhandlingsteamet i Drammen v/Helene Kvalheim. Ettsamhandlingsprosjekt mellom Vestre Viken og Lier, Drammen og Nedre Eiker kommuner.

 

Boliger til mennesker med Rop-lidelser v/Ingrid Blichfeldt, Asker kommune

 

Bokvalitet for vanskeligstilte

Hardbruksboliger, robuste boliger, kvaliteter. v/Åshild Lappegard Hauge, SINTEF Byggforsk

 

                       Boliger - noen eksempler fra Husbanken v/seniorrådgiver Stein Roger Westby, Husbanken

Hvordan jobber kommunene med brukermedvirkning knyttet til ROP pasienter og bolig?

v/ Line Eikenes, Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO) (ingen presentasjon foreligger)