Erfaringskonferanse om områdesatsinger 2020 – hvordan bidra til bedre levekår i utsatte byområder?

Start: 30. januar 2020 10:00
Slutt: 31. januar 2020 15:00
Sted: Vulkan Arena, Vulkan 26, 0175 Oslo
Pris: Konferanse er gratis. Deltagere er selv ansvarlige for reise og overnatting. Tilbud fra Scandic: hotellkode PROMO10B. Scandic Vulkan, Scandic St. Olavs plass/Edderkoppen, Scandic Solli. PS-hotell Vulkan, tilbudskode: 60451738. Hotel Plaza, tilbudskode: ERKO20
Påmeldingsfrist: 20. januar 2020 14:00

Kommunal- og moderniseringsdepartementet i samarbeid med Husbankens Storbynettverk inviterer kommuneansatte, kommunale politikere, ansatte i etater og departementer til erfaringskonferanse om områdesatsinger.

På konferansen skal vi vise nye metoder for områdeutvikling, spre gode løsninger, presentere pilotprosjekter og legge til rette for samhandling på tvers av fagmiljøer og sektorer.
 
Vi inviterer deltagere til å løfte opp blikket og se mot framtiden: Internasjonale fageksperter presenterer hvordan framtidsrettet områdearbeid er inkludert i deres nasjonale strategier og viser konkrete eksempler fra deres land. På befaringene vil Oslo og Drammen presentere hvordan de har arbeidet med konkrete prosjekter og nye måter å samarbeide på.  På verkstedene vil deltakerne få mulighet til å diskutere konkrete utfordringer.
Konferansen varer i to dager og finner sted på Vulkan i Oslo med befaringer i Oslo og Drammen.
 
Foreløpig program med forbehold om endringer underveis. Programmet blir oppdatert fortløpende på denne siden.

Dag 1 torsdag 30. januar 

10-12 Foredrag for plenum

12-13 Lunsj

13-18 Fire befaringer i Oslo og Drammen. Vær obs på at tiden på befaringen varierer. Påmelding til befaringene kommer om kort tid.

13-18 Tre befaringer i Oslo: Groruddalen, Sør og Indre Øst. Både fysisk befaring og faglige foredrag. Eksempler på temaene som blir berørt:

 • Oppvekst: skole og nærmiljø
 • Sysselsetting
 • Oppstart av en ny områdesatsing – metodikk
 • Gode trygge miljøer i byggefasen
 • Medvirkning
 • Kriminalitetsforebygging
 • Sosialt entreprenørskap

13-18 Befaring i Drammen: foreløpig program:
13.00 bussene kjører fra Vulkan Arena
14.00 ankomst Drammen

14.00-15.00 fysisk befaring på Fjell

15.00 matbit

15.00-17.00 faglige foredrag: introduksjon om Fjell, resultater fra sluttevalueringen, knutepunktfunksjon, godt bo- og nærmiljø, tjenester, tanker for framtiden  

19.00 Middag

 

Dag 2 31. januar

9.00-11:30 Ni verksteder. Påmelding til verkstedene, program og beskrivelse kommer snart

 • foreløpige tema for verkstedene:
  • Bolig og byutvikling: forebygging av segregering
  • Kultur og medvirkning
  • Kriminalitetsforebygging og utenforskap
  • Folkehelse og frivillighet
  • Innovasjon og sosialt entreprenørskap
  • Oppvekst og utdanning
  • Sysselsetting og nye veier til arbeid
  • Blågrønne strukturer – betydning for innbyggere, natur og klima
  • Kunnskapsgrunnlag, styring og evaluering

11:30-12:30 Lunsj

12:30-15.00 Oppsummering av verkstedene

                      

Plenum med statsrådene som er med i samarbeidet om områdesatsingene.