Erfaringskonferanse om områdesatsinger 2020 – hvordan bidra til bedre levekår i utsatte byområder?

Start: 30. januar 2020 10:00
Slutt: 31. januar 2020 15:00
Sted: Vulkan Arena, Vulkan 26, 0175 Oslo
Pris: Konferanse er gratis. Deltagere er selv ansvarlige for reise og overnatting.
Påmeldingsfrist: 20. januar 2020 14:00

Kommunal- og moderniseringsdepartementet i samarbeid med Husbankens Storbynettverk inviterer kommuneansatte, kommunale politikere, ansatte i etater og departementer til erfaringskonferanse om områdesatsinger.

Vi inviterer deltagere til å løfte opp blikket og se mot framtiden: Internasjonale fageksperter presenterer hvordan framtidsrettet områdearbeid er inkludert i deres nasjonale strategier og viser konkrete eksempler fra deres land. På befaringene vil Oslo og Drammen presentere hvordan de har arbeidet med konkrete prosjekter og nye måter å samarbeide på.  På verkstedene vil deltakerne få mulighet til å diskutere konkrete utfordringer.
Konferansen varer i to dager og finner sted på Vulkan i Oslo med befaringer i Oslo og Drammen.
 
 
Programmet blir oppdatert fortløpende på denne siden. Kontaktperson: Kari Anne Marcussen, e-post: Kari.Anne.Marcussen@husbanken.no, tlf. 924 01 815