Husbanken Sør, kontorsted Drammen - nettverkssamling om startlån og tilskudd.

Start: 31. oktober 2018 10:00
Slutt: 31. oktober 2018 15:00
Sted: Husbankens lokaler Grønland 53 – 1 etasje, Drammen
Pris:

Husbanken Sør, kontorsted Drammen inviterer til nettverkssamling for saksbehandlere for startlån og tilskudd i kommunene i Buskerud og Vestfold.

Tema for dagen er

  • Informasjon om Startskudd og nye komponenter i saksbehandlingsløsningen
  • Tilpasning av bolig v/NAV Hjelpemiddelsentralen i Buskerud
  • Informasjon om nytt gjeldsregister v/Egil Årrestad
  • Årsrapportering

Det blir satt av tid til spørsmål, og sammen drøfter vi ulike problemstillinger.

Vi ønsker velkommen til en dag med læring- og erfaringsutveksling!