Drammen: Boligeie for personer med utviklingshemming

Start: 19. november 2019 09:00
Slutt: 19. november 2019 10:30
Sted: Husbankens lokaler på Papirbredden 53 i Drammen
Pris: Gratis
Påmeldingsfrist: 18. november 2019 00:00

Vi ser nærmere på boligeie for utviklingshemmede. NIBR har utarbeidet en fersk rapport og Marit Eide Rud og Kim Astrup fra Oslo Met vil fortelle oss om viktige funn i rapporten. Liv Hansteen i Bærum kommune er en av to kommuner som har bidratt til rapporten, og hun vil dele sine erfaringer med oss.

funksjonshemmede 

Forskerne fra NIBR, som har jobbet på oppdrag fra Husbanken, bygger videre på funn i NIBR-rapporten Eie-etablering for personer med utviklingshemming – virkemidler og mulighetsrom (NIBR- rapport 2018:17). I denne rapporten ble det påvist at målgruppen gjennom tilgang til ulike tilskudd og gunstige låneordninger får økonomisk evne til å bli boligeiere, også i områder med høye boligpriser.

Det er likevel flere utfordringer for å få økt antallet tilpassede boliger til målgruppen og gjøre en større andel til boligeiere. Den nye rapporten fra NIBR belyser kommunenes vurderinger og praksis knyttet til valg av disposisjonsform, pårørendes vurderinger, erfaringer og preferanser, samt kommunale- og samfunnsøkonomiske konsekvenser av valgte disposisjonsform.

Vi setter som vanlig av god tid til diskusjon og spørsmål.

Velkommen til et viktig tema og meld deg på!

NB! Frokost serveres fra kl. 08.30.