Drammen: Hvordan bruke våre nye digitale løsninger i det boligsosiale arbeidet?

Start: 24. mars 2020 09:00
Slutt: 24. mars 2020 10:30
Sted: Husbankens lokaler på Papirbredden 3, Grønland 53, Drammen
Pris: Gratis
Påmeldingsfrist: 23. mars 2020 14:00

På frokostmøtet gir vi deg innføring i våre nye innovative tjenester og kurs som Husbanken har utarbeidet. Eksempelvis den boligsosiale monitoren og det digitale kurset «U-sving Loop».

Beate Lofseik fra Husbanken vil bl.a. presentere en boligsosial monitor som gir en oversikt over den boligsosiale situasjonen på landsbasis og i alle kommunene. Husbanken har samlet viktig informasjon som gjør det enklere å få oversikt over status, slik at kommuner, staten og andre aktører kan ta bedre beslutninger.

Her finner du den boligsosiale monitoren 

Hun vil også fortelle om et nytt prosjekt som skal utvikle digitale løsninger for å gjøre det enklere å tildele, forvalte og gi oppfølging i kommunale utleieboliger.

Presentasjon av «U-sving Læringsløype» - et interaktivt digitalt kurs i lokal boligsosial innovasjon. Bjørn Z. Ekelund fra Human Factors AS har samarbeidet med Universitetet i Sørøst-Norge om utvikling av læringsinnholdet. Han vil demonstrere og orientere kort om bakgrunn, innhold og funksjonalitet.  

Dette kurset er bl.a. basert på erfaringer fra prosjektet «En U-sving til bedre bolig» i Larvik. For å få bakgrunnsinfo kan du lese om prosjektet i Larvik i Veiviseren.

Det blir satt av tid til diskusjon og spørsmål. Frokost serveres fra kl. 08:30.

Velkommen