Lørenskog: Dialogkonferanse

Start: 19. februar 2020 12:00
Slutt: 19. februar 2020 16:00
Sted: Vasshjulet – Lørenskog hus, Festplassen 1, Lørenskog
Pris: Gratis
Påmeldingsfrist: 17. februar 2020 16:00

Temaet for konferansen er boliger i Løkenåsveien 45 i Lørenskog kommune.

Det er inngått et samarbeid mellom Lørenskog kommune, Husbanken og leverandørutviklingsprogrammet for å kunne samarbeide med markedet for å finne ut hvordan kommunens behov knyttet til helse og omsorg på tomten Løkenåsveien 45 kan løses.
På dialogkonferansen vil Lørenskog kommune og Husbanken presentere føringer Husbanken har fått av KMD for å hjelpe kommunene til å planlegge for en aldrende befolkning.
Målet med dialogen er å få innspill fra deltakerne på hvordan nevnte behov og utfordringer kan løses på en best mulig måte, samt om det er interessant å delta i denne prosessen. Innspillene fra dialogprosessen vil benyttes i en senere plan- og designkonkurranse.

Program

kl. 12.00 Registrering og enkel matservering

kl. 12.15 Rådmannen ønsker velkommen

kl. 12.30 Innledning
v/Gry Røste, Lørenskog kommune og Per-Erik Torp, Husbanken 

kl. 13.00 Om leverandørdialog og forventninger til interessentene i dialogfasen
                v/Gørill Horrigmoe, LUP

kl. 13.10 Presentasjon av behov
                v/Gry Røste, Lørenskog kommune og Per-Erik Torp, Husbanken 

kl. 14.00 Mingling og kaffe

kl. 14.30 Dialog

kl. 15.00 Veien videre

kl. 15.15 Mingling og spørsmål etter behov, kommunen og Husbanken vil være til
                stede

kl. 16.00  Slutt