De gode boligsosiale grepene - erfaringer fra Husbankens kommuneprogram

Husbanken har samlet all den boligsosiale kunnskapen som ble skapt i kommuneprogrammet i perioden 2016-2020 på ett sted. 

Målet er å ta vare på og dele resultater, kunnskap og arbeidsmåter som ble utviklet i Husbankens kommuneprogram, som både programkommunene og andre kommuner kan dra nytte av.

De viktigste resultatene fra programarbeidet er at flere vanskeligstilte barnefamilier har fått anledning til å kjøpe egen bolig, og flere personer med utfordringer innen rus- og/eller psykisk helse har fått bolig og hjelp til å mestre boforholdet.

På veiviseren.no deler programkommunene erfaringer om sitt boligsosiale arbeid innenfor temaene forankring og eierskap, overordnet strategi, organisering og samordning, økonomiske ressurser, kompetanse og brukermedvirkning. På nettsida finner du både tekster, forklaringer og videoer som belyser de ulike temaene. 

Finn ut mer på Veiviseren: De gode boligsosiale grepene