Kommunene er stort sett opptatt av det samme

-Våre kommuner har de siste årene vært opptatt av den samme boligpolitiske tematikken, uavhengig av kommunens størrelse. Dette har vært vårt mål. For å komme dit måtte vi være kreative i «innsalget» av vårt boligsosiale arbeid.

Det sa Adelheid Kristiansen fra Husbanken Bodø under Arendalkontorets årlige programledersamling 19.-20. mai. Hun og Daniel W. Sandbakk fra Bodø kommune var bestilt til å dele erfaringene fra sitt samarbeid for de syv gjenværende programkommunene i sør.

Anita Pettersen (til høyre) ledet forsamlingen som bestod av programledere fra Skien, Porsgrunn, Mandal, Kristiansand, Ringerike, Nedre Eiker, Tønsberg, samt kolleger fra egne rekker.

Bevisst begrepsbruk

Husbanken Bodø har fire partnerskapskommuner, ni regionsentra og 46 øvrige kommuner. De har vært nøye med begrepsbruken i tilnærmingen til kommunene for å skape interesse for boligsatsingen.

-Vi måtte bruke «helhetlig boligpolitikk» som en døråpner inn til de kommunale lederne før vi kunne snakke mer spesifikt om boligsosiale oppgaver. Boligoppgavene er jo de samme som før, og veien for oss har gått gjennom følgende to hovedmål i kommunesatsingen: Økt boligpolitisk aktivitet og økt boligpolitisk kompetanse, fortalte Adelheid.

Et annet resultat av den politiske vinklingen, er at de har fått til et godt samarbeid med regional planmyndighet. Det har ført til at helhetlig boligpolitikk har blitt et sentralt punkt i Fylkeskommunens planarbeid. Bodøkontoret har også hatt et fruktbart samarbeid med Fylkeskommunen og Fylkesmannen om plankonferanser i Nordland.

Foranalysens fortreffelighet

Våre programkommuner er forpliktet til å bestille en foranalyse av det boligsosiale arbeidet fra en nøytral tredjepart. De fleste har en handlingsplan fra før som oftest blir revidert og spisset etter foranalysen.

Kirsten Orebråten og Knut Owing fra henholdsvis Ringerike og Kristiansand kommune diskuterte nytten av foranalysen i det praktiske arbeidet. Deres og andre kommuners tilbakemelding var at analysene ofte

  • var en god situasjonsbeskrivelse
  • hadde god statistikk
  • ikke kom med noe nytt
  • var vage med anbefalinger

Ringerike skal i gang med sin foranalyse i disse dager, mens Kristiansand nylig hadde fått gjennomført sin. Diskusjonen på samlingen ga derfor nyttige tilbakemeldinger for både innledere og deltakere.

Her er presentasjonene fra programledersamlingen i Arendal:

Erfaringer fra Husbanken og Bodøs programsamarbeid.

Erfaringer med foranalyse - fra Kristiansand kommune og Ringerike kommune.

Bolig for velferd og arbeidet med veiviseren.