Boligen, stedet for trygghet og tilhørighet

For å kunne leve selvstendige liv og delta i arbeids- og hverdagsliv, bør den enkelte selv få velge hvor han eller hun skal bo, uavhengig av tjenestebehov.


Bolig - en menneskerett

– Skal mennesker trives, må de få velge bolig selv, mener Tore Ekran, leder for boligsosial avdeling i Moss. Man har tidligere tenkt at boligsøker måtte gjøre seg fortjent til en bolig, og at det beste er å bygge flere boliger sammen for mennesker med samme type utfordringer. Jeg har jobbet lenge med dette og på mange måter snur metoden Housing First dette på hodet, ifølge Ekran. I Østfold er nesten to hundre personer registrert som hjemløse. Av disse er førti registrert i Moss.

Forskning understøtter at det for mennesker med sammensatte behov for tjenester, fungerer best med boliger i ordinære bomiljøer. I de siste årene har det vært en dreining fra bruk av boliger med institusjonsliknende preg til økt bruk av ordinære boliger. Kommunene i utviklingsprogrammet prøver ut nye måter å tilby bolig på. Dette er i tråd med Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Husbankens anbefalinger for integrering og normalisering.

Flere kommuner forsøker Housing First

Ringsaker kommune har systematisert et arbeid basert på prinsippene for Housing First. De kan vise til bosetting av seksten personer med stort boligbehov. Moss kommune prøver også ut Housing First og har bosatt åtte personer etter at de startet opp sitt arbeid i 2013. Elverum er også i gang, og har bosatt fem personer i løpet av sitt prosjekt. 

Ideologien rundt Housing First er basert på positiv menneskeforståelse. Den enkelte skal møtes med respekt og positive holdninger, som henger sammen med selvbestemmelsesrett og respekt for de valg som tas.