Oslo: Boliger for flyktninger og andre vanskeligstilte, felles mål - felles ansvar

Start: 12. november 2015 10:00
Slutt: 12. november 2015 15:00
Sted: KS Agenda Møtesenter, Haakon VII's gate , Oslo
Pris:
Påmeldingsfrist: 03. november 2015 15:30

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Husbanken og KS ønsker velkommen til boligsosial lederkonferanse for ordførere, rådmenn og andre beslutningstakere.

Årets konferanse er den åttende i rekken. Konferansen utgjør en viktig arena for erfaringsutveksling om boligsosialt arbeid i kommunene.

Hovedtema på årets konferanse er svært dagsaktuelt – bosetting av flyktninger. I tillegg vil konferansen ta opp erfaringer og utfordringer knyttet til å fremskaffe nok egnede boliger til vanskeligstilte. Bolig og tjenester til mennesker med rusmiddelavhengighet og/eller psykiske lidelser vil også være tema i forbindelse med at regjeringens opptrappingsplan mot rus legges frem i høst. Den nasjonale strategien for boligsosialt arbeid "Bolig for velferd" har nå vært virksom i ett år; hva er status og videre planer her? Nytt av året er en dialog med representanter fra kommuner, en privat utbygger og en ideell organisasjon som jobber boligsosialt der "skoen trykker".

Konferansier: Inger Lise Skog Hansen (Husbanken)

Program

Kontaktpersoner:
Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Agnes Aall Ritland, 22 24 72 02
Husbanken: Rosa Maria Carrascal, 45519354