Drammen: Fremtidens boliger - en inspirasjonskonferanse

Start: 30. mai 2018 10:00
Slutt: 30. mai 2018 15:00
Sted: Union scene i Drammen, Grønland 60
Pris: Gratis

Husbanken, i samarbeid med Fylkesmannen i Buskerud og Vestfold og NAV hjelpemiddelsentralen inviterer til inspirasjonskonferanse om fremtidens bolig i Drammen. Formålet er å se sammenheng mellom boligplanlegging og helse- og omsorgstjenesten i kommunen, for å anskaffe og tilrettelegge boliger for fremtiden.

Målgruppen for konferansen er kommunalsjefer, rådmenn, politisk ledelse, ledelsen i helse- og omsorgstjenesten, planleggere, ergoterapeuter, boligkonsulenter og andre som deltar i anskaffelser av boliger i Buskerud og Vestfold fylke.

PROGRAM
 

Kaffe og frukt serveres fra kl. 09.30

Velkommen
Demografisk utvikling v/Nav Hjelpemiddelsentralen
Eldres boligsituasjon: Boligmarked og boligpolitikk i lys av samfunnets aldring v/Hans Christian Sandlie, OsloMet - storbyuniversitetet

Pause

Bestem deg for hvordan du vil bo – før andre gjør det!  To bruker undersøkelser i Kongsberg v/Ingrid Neumann, Kongsberg kommune
Helhetlig tilnærming 

Lunsj
               
Ein framtidsretta bustad – universell utforming og bustadkvalitet v/Sigbjørn Spurkeland, Husbanken
Funksjonsattest for bolig – kunnskap til rett tid v/Tommy Rønne, Husbanken
v/Tommy Rønne, Husbanken 
 
Pause
Veiviseren – «Alt på ett sted»
Beste Årgang 1941– et godt alternativ til forebyggende hjemmebesøk v/Gunnbjørg Furuset v/Sandefjord kommune
  
Avslutning