Publikasjoner og rapporter

Det finnes mye dokumentert kunnskap om planlegging og organisering i kommunene. Her presenteres et utvalg, men Husbankens nettbibliotek gir ellers god oversikt over rapporter som er relatert til dette temaet.