Samhandling er stikkordet for å lykkes (Molde)

- Den kritiske suksessfaktoren for å lykkes i det boligsosiale arbeidet i kommunen, er samhandling. Vi er ennå ikke i mål med vår organisering, men nå er vi godt i gang og vi jobber målrettet, forteller Bård A. Misund som er rådgiver i Plan- og utviklingsavdelingen i Molde kommune.

Molde kommune har hatt et svært aktivt år på den boligsosiale sektoren. Misund mener at det er spesielt to ting som har gjort at det er skjedd mye. Det første er arbeidet med ny boligsosial handlingsplan og det andre er at hele ni personer fra kommunen har deltatt på studiet i boligsosial ledelse som ble gjennomført ved Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT).

Den boligsosiale handlingsplanen ble vedtatt i mars i år, og nå er det tid for oppfølging. Hvordan det boligsosiale arbeidet til slutt blir organisert, er ennå ikke vedtatt. Men det som er helt sikkert, er at samhandling er et viktig stikkord, og at i alle fall noen av forslagene til organisering i eksamensbesvarelsene fra HiNT vil bli brukt.
Bård A. Misund og Margret Rødberg fra Molde kommune kan oppsummere året 2011 med at det er tatt syvmilssteg i det boligsosiale arbeidet i kommunen det siste året.

Glimrende boligsosialt lederstudie
Margret Rødberg er rådgiver ved Seksjon Pleie og omsorg og var en av deltagerne på HiNT-studiet. Hun bekrefter at det har skjedd mye i kommunen.
- Som mange andre kommuner slet også vi med fragmentering i det boligsosiale arbeidet. Det som hadde med bolig å gjøre, var formidlet fra flere ulike etater. I tillegg var den boligsosiale planen begynt å gå ut på dato. Den handlet mest om det å bygge boliger, mens problemstillingene i dag handler mer om bruk.

- HiNT-studiet var glimrende! Selv om deltagerne fra kommunen snakket sammen tidligere også, så fikk vi nå satt oss rundt samme bord og virkelig diskutert. Ni personer fra samme kommune som får samme referanseramme gjennom studiet og diskuterer fag, utfordringer og løsninger. Det blir resultater av slikt! Når det tidsmessig falt sammen med revidering av den boligsosiale handlingsplanen, så fikk vi også inn en mer praktisk tankegang der, forteller Rødberg som synes flere kommuner burde få mulighet til å være med på et slikt studie.

Kompetanseutvikling med Møreforsking
Molde kommune har også vært en av kommunene som har deltatt i samarbeidsprosjektet med Møreforsking AS som har vært et kompetanseutviklingsprogram. Et konkret mål i prosjektets første del var å rullere den boligsosiale handlingsplanen. Del to er nettopp avsluttet, og det er gjennomført en nettverksanalyse for å kartlegge den interne kommunikasjonen.

- Det har vært et nyttig prosjekt med god oppfølging. Vi har fått en god teoretisk bakgrunn i tillegg til at samhandling og innspill fra andre kommuner har vært viktig. Vi har mye å lære av hverandre! I siste del av prosjektet har vi sett mye på hvordan vi kommuniserer internt, og det har vært viktig at vi har fått kartlagt dette før vi nå ser på hvordan vi endelig organiserer arbeidet, forteller Misund.

Misund skryter både av samarbeidet med Husbanken og av samarbeidet med ledelsen i kommunen. Det er Husbanken som har stått bak prosjektene som Molde har deltatt i, og Misund håper at Husbanken fortsatt vil involvere kommunen i ulike prosjekt og ser fram til videre samarbeid. Interesse og involvering både fra politisk og administrativ ledelsen i kommunen har også vært avgjørende for at de i år har tatt noen syvmilssteg i det boligsosiale arbeidet.