Kommunene må sette premisser

Berit Nordahl, førsteamanuensis ved Institutt for landskapsplanlegging, Universitetet for miljø- og biovitenskap(UMB)vektla tidlig og bred debatt for tomte- og områdeplanlegging

Boligsosiale utfordringer inn i kommunal planlegging 
Kommunene må sette premissene for utbygging tidlig. Utviklingen de siste årene har gitt en ubalanse i boligmarkedet. Tomtekostnadene er høye og det er en kjede av årsaker til det, men kommunene har anledning til å påvirke og gjøre strategiske oppkjøp av tomter. Kjøp av mindre arealer i ”hotte” områder gir kommunen gode forhandlingskort i dialogen med utbygger. Utvidet bruk av reguleringsbestemmelser for flere rimelige boliger er ett annet tiltak.

Områdeperspektiv for utbygging
Utbyggerne sikter inn mot områder hvor de ser inntjening og nøler når det gjelder å bygge i områder hvor de sterkeste kjøpegruppene ikke er interessert. Noen kommuner har eksempler på koordinert områdeprofil, bl.a. Oslo, Trondheim og Stavanger. Nordahl henviser bl.a. til Ensjø som en vellykket utbygging hvor Oslo kommune har hatt en villet politikk og et samarbeid med utbyggere.

Skalere til lokale forhold
Byene har de største utfordringene med høye boligpriser, men det påvirker langt ut i randsonene. Det vil i enhver sammenheng være problematikk knyttet til sentrale og mer rurale strøk.