Hvordan redusere antall utkastelser fra bolig?

Forbedrede rutiner i sosialtjenesten og hos kommunale eiendomsselskaper, samt en bedre dialog og samarbeid mellom utleiere, leietakere, sosialtjeneste, namsmann og andre aktører kan minske antallet utkastelser.

De fleste begjæringer om utkastelse  i norske kommuner gjelder ubetalt husleie. I tillegg kan det være saker der leieforholdet sies opp på grunn av forhold som bråk eller hærverk. Mange oppsøker ikke hjelp før prosessen med begjæring om utkastelse har kommet langt, og noen venter helt til namsmannen har gjennomført utkastelsen og skiftet lås i døra.

Tidlig oppfølging og gode rutiner
Sosialtjenesten/ Nav får ofte ikke kjennskap til mislighold før namsmannen oversender varsel om mottatt begjæring om utkastelse. På dette tidspunktet vil utkastelsesprosessen ha kommet langt, og fordi misligholdet allerede har vedvart i en periode, vil kostnadene ved å foreta seg noe, ofte være høye både for kommunen, leietaker og utleier. Bedre kunnskap og rutiner kan gjøre at sosialtjenesten/ Nav og andre aktører kan kobles inn tidligere. Dette kan bidra til at kostnadene for den enkelte leietaker, kommunen og utleier holdes på et så lavt nivå som mulig. Tidlig oppfølging fra sosialtjenesten/ Nav øker sjansene for å finne gode løsninger og forebygge utkastelser og begjæringer om dette.