Stavanger kommune

Stavanger ligger på Nord-Jæren og er den mest folkerike kommunen i Rogaland. Stavanger er den fjerde største byen i innbyggerantall og har størst befolkningstetthet av de norske kommunene.

Boligmarkedet er presset og prisnivået høyt, og det er dyrt å bosette seg og leve i byen. Stavanger kommune deltar i Boligsosialt velferdsprogram fra 2013, vil med sin deltakelse i boligprogrammet sette fokus på det grunnleggende i det boligsosiale arbeidet – boligen. Satsingen er knyttet til utvikling innen følgende tre områder: skaffe bolig, beholde bolig og oppfølging i bolig. Ved inngangen til 2013 hadde Stavanger 129.191 innbyggere.

Kunnskapsgrunnlag