Om boligsosialt velferdsprogram

Boligsosialt velferdsprogram er et initiativ for tettere kobling mellom kommunenes særskilte boligsosiale oppgaver og øvrige velferdsoppgaver.

For å oppnå dette må kommunes ansvarsområder knyttes tettere sammen budsjettmessig og organisatorisk. Det er et program til forskjell fra et prosjekt fordi målet er et tverrsektorielt, bredt og langvarig utviklingsarbeid i kommunene.

Programmet forutsetter utviklingsarbeid på tvers av kommunale etater og tjenester. Bredden i utviklingsarbeidet innebærer også klare grenseflater mot statlige tjenester, blant annet innen helse, bolig, integrering, barnevern og kriminalomsorg. 

Derfor innebærer velferdsprogrammet også et parallelt statlig utviklingsarbeid der målet er koordinering av de enkelte etatenes arbeid overfor kommunene, og bedre samvirke mellom de statlige forvaltningsområdene.

Programbeskrivelse Boligsosialt velferdsprogram - Husbanken Region vest

Les mer om Husbankens boligsosiale utviklingsprogram