Forhåndsanalyser publisert

Foranalysene for alle de fem programkommunene som ble tatt opp i Boligsosialt velferdsprogram i 2013 er nå publisert. 

Foranalysen er et verktøy innenfor Boligsosialt utviklingsprogram, som skal gi programkommuner et   kunnskapsbasert utgangspunkt for boligsosial utvikling. Formålet med foranalysene er å belyse status og utfordringer knyttet til det boligsosiale arbeidet i en kommune. Resultatene vil kunne bekrefte de utfordringene kommunene allerede er klar over, men også gi nye utfordringsbilder. Analysen kan få fram ny kunnskap, nye ideer og muligheter og gi innspill til korrigering og utvikling av tiltak. En ferdig utarbeidet foranalyse vil gi et bilde av hvilke områder av det boligsosiale arbeidet som er hensiktsmessig å prioritere for utviklingsarbeid.

 Les mer om foranalyser