Konferanse i Sandefjord november 2011

Hvordan skaffe boliger til de mest vanskeligstilte? Det var et av spørsmålene da Husbanken og Sandefjord kommune arrangerte en stor konferanse 14.-15.november, med anerkjente foredragsholdere fra inn- og utland.

Temaet for konferansen var bolig for de mest vanskeligstilte – bolig, tjenester, behandling. Konferansen ble avholdt på Rica Park i Sandefjord og samlet over 100 deltakere, som fikk formidlet kunnskap og erfaringer fra flere anerkjente foredragsholdere.

 

Konferansen var et ledd i Husbanken Region sør sitt  boligsosiale utviklingsprogram. Ni kommuner deltar i programarbeidet, som  startet i 2010 og varer til 2015. Gjennom programarbeidet skal det arbeides systematisk med løsninger på boligsosiale utfordringer. Innsatsen skal rettes mot innbyggere som faller utenfor det ordinære boligmarkedet og er avhengige av bistand for å kunne ha en tilfredsstillende bosituasjon. Prioriterte målgrupper er bostedsløse og ungdom.

Programkommunene er invitert inn i samarbeidet på bakgrunn av demografi, levekår og situasjonen på boligmarkedet. Kommunene som deltar er Drammen, Nedre Eiker, Holmestrand, Sandefjord, Larvik. Skien, Porsgrunn, Arendal og Mandal.

Program, foredragsholdere og presentasjoner

Kommentarer

Navn:
E-post:
Kommentar:
Kommentaren din må godkjennes før den blir synlig på websiden.