Hva lyktes vi med i 2014?

Her er suksesshistorier og gode grep i den boligsosiale satsingen i noen av programkommunene i Region sør. (Drammen, Larvik, Sandefjord og Arendal - som avsluttet ved nyttår, vil bli omtalt i egne artikler).