Trondheim kommune

Her kommer informasjon om Trondheim kommunes boligsosiale arbeid, faktainformasjon og om kommunens utviklingsprosjekter.