Molde kommune

Her kommer informasjon om Molde kommunes boligsosiale arbeid, faktainformasjon og om kommunens utviklingsprosjekter.