Levanger kommune

Her kommer informasjon om Levanger kommunes boligsosiale arbeid, faktainformasjon og om kommunens utviklingsprosjekter.