Ålesund kommune

Her kommer informasjon om Ålesund kommunes boligsosiale arbeid, faktainformasjon og om kommunens utviklingsprosjekter.