Ålesund: Boveiledertjeneste har sikret flere egen bolig

Siden 2010 har Ålesund kommune bistått innbyggere som sliter med å etablere seg i en egen bolig ved hjelp av en boveiledertjeneste. De gode resultatene fra arbeidet har skapt nasjonal interesse, og ifølge kommunen er tjenesten lett å administrere og kan enkelt overføres til andre kommuner.

-Gjennom prosjektet «Veien til egen bolig» har vi i de siste årene oppnådd gode resultater med å hjelpe vanskeligstilte med å kjøpe egen bolig, sier daglig leder Peer Volstad i Ålesund kommunale eiendom KF. Prosjektperioden er 3 år, og utløper 30.09.2013.

-Siden oppstarten av prosjektet i oktober 2010 har 40 familier fått bistand til kjøp av egen bolig fra kommunen. Dette har frigjort kommunale utleieboliger for andre boligsøkere. I 2012 alene ble 15 familier boligeiere ved hjelp av denne tjenesten, sier Volstad.

I tilbudet til innbyggerne legger kommunen spesielt vekt på samarbeid med andre etater som er involvert i det boligsosiale arbeidet som for eksempel Nav, flyktningkontoret. Saksbehandleren for tildeling av bolig jobber tett med miljøarbeidere. Enheten som leier ut boliger skal følge med på botiden til leietakerne, og vil oppfordre og motivere dem til å søke på kommunens og Husbankens ordninger. Miljøarbeideren skal følge opp leietakerne og hjelpe til med kjøp og flytting. Boveiledertjenesten har også bistått beboere i kommunale utleieboliger med flytting til private leieboliger der dette har vært ønskelig for den enkelte
familie. I prosjektperioden har 13 familier så langt fått hjelp til dette.


Daglig leder Peer Volstad og boveileder Kristin Myklebust i Ålesund kommunale eiendom KF. Foto: Ålesund kommune

I forbindelse med prosjektet har kommunen jevnlig delt erfaringer med Husbanken region Midt-Norge. Prosjektet er presentert på flere konferanser og samlinger. Ålesund kommune opplever stor interesse for dette prosjektet fra andre kommuner, og har lagt til rette for kunnskapsoverføring ved besøk til og besøk av andre kommuner.

Overførbart til andre kommuner
Prosjektet er et samfinansieringsprosjekt mellom Husbanken og Fylkesmannen, hvor Husbanken går inn med midler til kompetanseheving og Fylkesmannen med midler til oppfølgingstjenester.

- Kommunen har høstet mange positive effekter, samt at flere får den hjelp og assistanse som skal til for at de skal komme et skritt videre i livet. Dette gjør at prosjektet høster stor interesse blant andre kommuner og har en kunnskapsverdi som lett lar seg overføre til andre kommuner. Derfor har vi bidratt med midler til dette prosjektet, sier regiondirektør Brit Tove Welde, ved Husbanken Region Midt-Norge 

Foreløpige resultater (pr 01.04.2013, etter 2 ½ år av prosjektperioden på 3 år).

  • 54 kommunale leiligheter er fristilt som et resultat av arbeidet, 40 har kjøpt egen bolig og 13 leier nå privat.
  • 105 personer derav 30 barn har flyttet ut av kommunale utleieboliger
  • 176 personer har mottatt bistand i forskjellig grad fra boveileder 
  • Bedre rullering på kommunale utleieboliger

Husbanken har bidratt med 193.000.- i kompetansemidler til dette prosjektet.

Nominert til Statens tiltakspris for bostedsløshet.
For arbeidet med boveiledertjenesten ble Ålesund kommune nominert til Statens tiltakspris for bekjempelse av bostedsløshet i 2011 og endte opp på andreplass. Juryen fremhevet at prosjektet har satt de boligsosiale virkemidlene i sammenheng med kommunens øvrige boligarbeid, og at det er utviklet en modell som er ukomplisert, enkel å administrere og lett å kopiere. Kommunen har vist risikovillighet og fleksibilitet i bruk av startlån og har utvist tiltro og ansvar overfor bruker.

Les mer om nominasjonen fra 2011