Rapport fra dialogmøte om startlån i Bodø

Finanstilsynets anbefalinger i forhold til startlånet, og konsekvenser av dette, sto på agendaen da Husbanken region Bodø holdt dialogmøte med de 13 største kommunene i regionen. Målet var å etablere en felles forståelse av signalene fra finanstilsynet, samt diskutere praksis i de ulike kommunene.

Finanstilsynets nye retningslinjer av 1. desember 2011 krever at banker som hovedregel ikke skal gi lån som fører til at samlet gjeld med sikkerhet i bolig overstiger 85% av boligens verdi. Dette har ført til at kriteriene for å få startlån er blitt tydeliggjort. 

  • Startlån er ment for personer som er i en varig vanskeligstilt situasjon, dvs personer som ikke får lån i vanlig bank nå, og som ikke har utsikter til å kunne få det i fremtida, for eksempel eneforsørgere, barnefamilier, flyktninger, folk som har funksjonshemminger eller sliter med andre utfordringer av varig karakter.
  • Boligen må være nøktern.
  • Boligen må være tilpasset familiens behov.

Mulige tolkninger av dette ble diskutert på dialogmøtet mellom Husbanken region Bodø og de 13 største kommunene i regionen. Mer om innholdet i møtet, samt presentasjonene som ble holdt, finner du i rapporten.

 

(Klikk på rapporten)