Færre startlånsøkere i Bodø

Bodø kommune får langt færre søknader om startlån enn før. Det rimelige boliglånet skal riktignok forbeholdes varig vanskeligstilte, men mange tror kanskje dermed at det er blitt helt umulig å få startlån i Bodø.

I 2014 slet Bodø kommune med å få brukt opp startlånramma på 65 millioner kroner, og det til tross for at kommunen gjennomførte tiltak for å gjøre ordninga kjent hos målgruppa.

- Etter at vi orienterte om startlånet i lokalavisa har antall søknader tatt seg litt opp, sier Steffen Jensen fra boligkontoret i Bodø kommune. Han deltar på et seminar ved Husbankens kontor i Bodø som handler om bosetting av barnefamilier og unge. Dette er et ledd i Husbankens arbeid med den nye nasjonale boligsosiale strategien «Bolig for velferd».

  1.  MINDRE PÅGANG: Bodø kommune har mindre press på startlånet enn før, i følge Steffen Jensen fra Bodø kommune.
  2. SEMINAR: Seminaret er et ledd i arbeidet med den nasjonale boligsosiale strategien «Bolig for velferd».
  3.  MÅLGRUPPE: Personer som er varig vanskeligstilte på boligmarkedet kan søke startlån.

Foto/illustrasjon: Stina Sønvisen/Husbanken

Frigjør kommunale boliger

Kommunen jobber også med å informere personer som leier kommunal bolig om muligheten for å få startlån til kjøp av egen bolig. Noen av disse tjener nemlig såpass godt at de kan betjene et lån. Startlånet har samme rente uansett hvem som får det, og ligger vanligvis under markedsrente. Det kan både fullfinansiere boligkjøpet eller gis som toppfinansiering for de som mangler egenkapital. Bodø kommune pleier å ta en samtale ved fornyelse av leieavtaler for å sjekke om boligkjøp med startlån kan være et alternativ.

– Hvis vi kan få noen ut i eiebolig vil det skape økt omløp i den kommunale boligmassen og bidra til å frigjøre boligene til de som trenger det mer, sier Jensen.

Prioriterer varig vanskeligstilte

Det er altså mulig å få startlån fortsatt. Men i følge retningslinjene som ble presisert i 2012, er det kun varig vanskeligstilte som skal få startlån. Poenget er ikke å gi lån til folk som kan spare seg opp egenkapital og søke vanlig banklån. Dette har Bodø kommune tatt på alvor og prioriterer nå grupper med langvarige boligfinansieringsproblemer. Det kan være unge uføre, eller familier som opplever samlivsbrudd der barn er involvert.

– Personer som trenger refinansiering for å beholde boligen sin kan også prioriteres. Ofte dreier dette seg om mennesker som prøver å beholde boligen etter et samlivsbrudd fordi barna er godt integrert i nabolaget eller fordi det vil koste enda mer å flytte, sier Jensen.

Virkemidler kommunen benytter i bosettingsarbeidet er tilbud om startlån med fast rente over 10 år, avdragsfrihet, lang løpetid, samt Husbankens tilskudd til etablering og tilpasning. Bodø kommune bistår også søkere når det gjelder vurdering av boliger, visninger og budrunder.

Publisert av Stina Sønvisen