Boligsosialt tiltak forskjønner Narvik

Så fint er det renoverte huset for fire unge funksjonshemma blitt at det vant Pen by-prisen 2013 som deles ut av Boligfondet for Narvik. Men huset rommer mer enn ytre skjønnhet.

Det boligsosiale tiltaket i Villaveien i Narvik er totalrehabilitert både utvendig og innvendig. Huset er bygd om til fire leiligheter på ca 50 kvadrat hver. Huset rommer fellesrom, aktivitetsrom og personalrom, i tillegg til boenhetene.

Ytre skjønnhet

Narvik Boligstiftelse, som eier bygget, har lagt vekt på å tilbakeføre boligen til opprinnelig stil fra 1915, men med dagens krav til isolasjon og funksjonalitet. (Artikkelen fortsetter under bildeserien.)

  1. FØR: Det gamle huset trengte sårt til litt oppgradering.
  2. ETTER: Den oppussa boligen for funksjonshemmede belønnes med Pen by-prisen 2013.

Begge foto: John Arve Joakimsen

Boligfondet for Narvik deler årlig ut pris til en kandidat som har bidratt til å gjøre Narvik til en penere by. Alt fra privatpersoner, bedrifter og offentlige etater kan nomineres. Prisen - som altså gikk til det boligsosiale tiltaket - ble delt ut fredag den 29. november 2013.

Les også omtale i avisa Fremover

Indre skjønnhet

Men skjønnheten kommer også innenfra. Huset gir nemlig rom for både aktiviteter og fellesskap. Da boligstiftelsen søkte Husbanken om midler uttalte Narvik kommune:

Det er ønskelig med egne små leiligheter med bad og et lite kjøkken. Spesielt viktig er fellesstue med kjøkken slik at middag kan lages og spises i fellesskap.

Men mattilbud i fellesrommet gjelder ikke bare for beboerne. Også andre unge i nabolaget kan komme til felles måltid. Dette er noe Narvik kommune har prøvd i andre tiltak og har hatt gode erfaringer med. Ungdom som bor alene med oppfølgingstjenester fra kommunen får på denne måten både et sosialt tilbud og næringsrike måltider.

Boligen ligger også nært både Idrettens hus, videregående skole og sentrum.

Kommunen har tildelingsrett

Når andre enn kommunen eier utleieboligene, som i dette tilfellet, må kommunen gå god for boligbehovet og ha tildelingsrett over boligene i minst 20 år, skal tiltaket få finansiering i Husbanken.

Narvik kommune har inngått en avtale med Narvik boligstiftelse om kommunal tildelingsrett på alle leilighetene fra sommeren 2013 og 20 år fremover. Det vil si at kommunen tildeler boligen, mens boligstiftelsen inngår skriftlig husleieavtale med leietaker.

Husbankfinansiering

Husbanken har finansiert ombygginga som totalt kom på 5,9 millioner kroner. Tiltaket har fått rundt 1,2 millioner kroner i tilskudd og 4,7 millioner kroner i grunnlån.

Les mer om Husbankens tilskudd, grunnlån og startlån.

Publisert av Stina Sønvisen