Fokus på boligpolitikk i nordnorske kommuner

Svolværs boligmarked har vært dominert av dyre, flotte panoramaleiligheter for de få som har råd. Men nå stimulerer Vågan kommune utbyggerne til å bygge for folk flest. Les hva mer de og åtte andre nordnorske kommuner har fått ut av å fokusere på boligpolitikk i et samarbeid med Husbanken.

Vågan kommune har tatt en aktiv rolle i sin boligpolitikk for å sikre at boligmarkedet møter behovene til hele befolkninga. Det har også de andre deltakerne i Husbankens fokuskommunesamarbeid gjort.

I rapporten kan du lese hvilke utfordringer kommunene hadde, hvilke tiltak de prøvde, hvilke de lyktes med, hvilke som ikke gikk så bra og hva de lærte av det hele. 


Klikk for å åpne

I tillegg til Vågan kommune var det Alstahaug, Brønnøy, Vefsn, Fauske, Vestvågøy, Sortland, Hadsel og Lenvik med. Alle kommunene er regionale sentra med lite mobilitet i boligmarkedet.

Mål for samarbeidet:

  • Bidra til økt kompetanse slik at boligpolitiske utfordringer og tiltak integreres i kommunens planverk.   
  • Iverksette boligpolitiske tiltak som sikrer at vanskeligstilte på boligmarkedet får hjelp.   

I rapporten fremheves seks suksesskriterier for det boligsosiale arbeidet. Disse dreier seg om forankring, strategi, samordning, kompetanse, ressurser til gjennomføring og brukermedvirkning.

Husbanken håper at arbeidet fokuskommunene har gjort vil inspirere andre kommuner til å sette i gang prosesser for å sikre god, helhetlig boligpolitikk.

Rapporten er forfattet av Husbanken med bidrag fra deltakerkommunene.

Publisert av Stina Sønvisen