Bodø kommune får pris for godt boligtiltak

Bodø kommune har fått Fornyingsprisen 2016 for boligtilbudet Foyer Bodø. Tilbudet kombinerer bolig og oppfølging av utsatt ungdom, og er det første i sitt slag i landet. Nå følger andre kommuner etter.

Med fornyingsprisen ønsker Fylkesmannen å løfte fram prosjekter som har utmerket seg og bidratt til innovativ tenkning hos kommunene i Nordland.

Skaper trygghet

Og Foyer Bodø  er i front når det gjelder å skape et helhetlig tilbud som virker. Her tilbys utsatt ungdom i alderen 16-23 år en trygg bolig i kombinasjon med voksenkontakt. Målet er at ungdommene innen tre år skal bli i stand til å ha sin egen bolig, og være i jobb eller utdanning. 


PRISET: Rådmann Rolf-Kåre Jensen, Catrine Albrigtsen og Monica Antonsen fra Foyer Bodø og Randolv Gryt fra oppvekst- og kulturkomiteen i Bodø kommune. (Foto: Bodø kommune)

Det unike med dette tilbudet er at det tar ungdoms behov for bolig og oppfølgning på alvor, og det selv om mange av ungdommene per definisjon er voksne og skal bo for seg selv.

"Foyer Bodø er et trygt og forutsigbart botilbud som bidrar til å skape selvstendige voksne borgere med evne til å være gode bidragsytere i samfunnet. Det unike med Foyer er at det skapes et hjem, og at endring skapes gjennom trygg og god tverrfaglig oppfølging."

Det skriver Fylkesmannen  i Nordland i sin begrunnelse. 

- Vi er stolte over å ha mottatt prisen, men vi er enda mer stolt over at tilbudet virker, sier Bodø kommunes rådmann, Rolf Kåre Jensen til Bodø kommunes nettside. 

Stor overføringsverdi 

Husbanken har bidratt både med kunnskap, lån og tilskudd i etableringsfasen av tiltaket. Husbanken har også gitt kompetansetilskudd slik at Bodø kommune kan dokumentere og formidle hvordan ordninga fungerer. 
Andree G. Meby

Og det nytter. Rana kommune er nå godt i gang med å etablere et lignende tilbud, mens andre vurderer det. Bodø kommune jobber også med ei nasjonal metodebok basert på sine erfaringer.

- Vi i Husbanken er stolte av at Bodø kommune går foran i sitt boligsosiale arbeid. Vi er også fornøyd med at de gode erfaringene spres til andre kommuner slik at flere ungdommer får hjelp til etter hvert å klare seg selv i boligmarkedet, sier Husbankens regiondirektør, Andree Grundstad Meby. 

Les mer om Foyer Bodø her:


Publisert av Stina Sønvisen