12 utleieboliger for flyktninger i Bodø

Fra vedtak til ferdigstillelse tok det ett år og fem måneder å få bygd 12 nye boliger for flyktninger i Bodø. Målgruppe er enslige som etableres for første gang, og enhetene er derfor små og nøkterne.

De tolv boligene øremerket førstegangs bosetting av flyktninger ble overlevert 29. april 2015 og tatt i bruk i månedene etter. Hver leilighet er på 40 kvadratmeter og har ett soverom, stue, kjøkken, bad og bod både ute og inne.

Nøktern standard

Kommunen var bedt om å øke bosettingstallet i 2014 fra 70 til 90 per år, pluss familiegjenforeninger. Det hastet med å skaffe boliger til bosettingsklare flyktninger fra asylmottak. Kommunen ønsket en nøktern, slitesterk og funksjonell standard på boligene og flest mulig enheter for pengene.

- De fleste flyktningene er enslige personer, så derfor passer det med små leiligheter, forklarer konstituert virksomhetsleder ved boligkontoret i Bodø kommune, Christian Kaspersen.

  1. FARGERIKT: 12 utleieboliger i Junkerveien i Bodø. (Foto: Stina Sønvisen/Husbanken)
  2. UTSIKT: Fra leilighet i første etasje. (Foto: Stina Sønvisen/Husbanken)
  3. UTSIKT: Fra en balkong. (Foto: Husbanken)
  4. STANS: Pga. forurensede masser blir det tre ukers forsinkelse. (Foto: Byggmester Fritzøe)
  5. GANG: Til ei av leilighetene. (Foto: Husbanken)
  6.  
  7.  AKTØR: Halvard Nordang fra Byggmester Fritzøe. (Foto: Stina Sønvisen/Husbanken)
  8. AKTØR: Christian Kaspersen fra Bodø kommune. (Foto: Stina Sønvisen/Husbanken)

Kommunen har erfart at høy boligstandard gjør det vanskeligere å få folk inn i egne boliger og videre i livet, så nøkterne løsninger er ønskelige. Kommunen prøver både gjennom sentral plassering og de valgte boligløsningene å legge forholdene til rette for at flyktningene skal komme fort i gang med introduksjonsprogram, språkopplæring, utdannelse og jobb.

Anbudskonkurranse

Byggeprosjektet hadde ei total ramme på 15 millioner kroner.

- I et forsiktig anslag regnet vi med å få dekket rundt 20 prosent, det vil si rundt tre millioner kroner, av Husbankens tilskudd til utleieboliger, sier Kaspersen.

Bystyrevedtaket ble offentliggjort i økonomiplanen i desember 2013. Kommunen brukte tre måneder på å lage konkurransegrunnlaget. Prosjektet ble lagt ut på Doffin i mars 2014 med krav om at mellom 10 og 14 nøkkelferdige leiligheter på 38-43 kvadrat hver, til en estimert kontrakstverdi på 10-12 millioner kroner (eks. mva.), skulle stå ferdige allerede 1. desember samme år. Bygninga skal være ei lavblokk i to etasjer med en parkeringsplass per leilighet og utearealer på 35 kvadrat per enhet. Boenheter og planløsning ville bli tillagt størst vekt, men også estetikk og pris var viktig. Tilbud over 12 millioner kroner ville bli forkastet, het det.

Tomtekostnaden på 2, 3 millioner kroner var ikke inkludert og ville dekkes av Bodø kommune.

- Det var en fiffig form for anbudskonkurranse. Her var det to sider med beskrivelser og ingen tegninger. Vi hadde en måneds frist fra anbud til levering, med påskeferie i mellom, sier Halvard Nordang fra Byggmester Fritzøe.

Totalentreprisen omfatter alle arbeidsprosesser og alt ansvar knyttet til etablering av bygget.

- Vinner vi konkurransen, eller kaster vi bort tid og penger på anbudsbesvarelse og arkitekttjenester? spurte vi oss sier Nordang.

Kompakte forhold

Var det mulig å oppfylle kravspesifikasjonen for den prisen, på den lille tomta, innen den fristen? Ville tilbudet bli forkastet hvis de hadde for stor utnyttelsesgrad på tomta? Går det an å bygge så små leiligheter med skjerpa krav til universell utforming? Det går ikke på 38 kvadrat, men kanskje på 40, mente de.

- Arkitekten vår kaller det "compact living". Det er et fint ord for å ha det veldig trangt, smiler Nordang.

De hadde ingen informasjon om grunnforhold, brannprosjektering eller støyrapport. Husbankens krav til universell utforming og miljø var også nye for byggmesteren. De endte med å gjøre et forsøk på å vinne anbudet. Og Gnist Arkitekter gjorde en god jobb, til tross for den korte fristen. Byggmester Fritzøe tilbudte kommunen å bygge leilighetene for 11.850.000 kroner og vant anbudet.

Så snart kontrakt og tillatelser var i boks startet grunnarbeidet. Men det første skjæret i sjøen dukket opp allerede første dagen. 

- Forurensa masser førte til byggestopp, forsinkelse på tre uker og økte kostnader for både kommunen og oss, sier Nordang.

Brannsikringstiltak ble også nødvendig på grunn av bodenes plassering nært inntil boligene.

Ett år og fem måneder fra bystyrevedtaket i desember 2013 sto boligene ferdige. Selve bygginga tok åtte måneder.

Lærerik prosess

Boligene endte opp med en totalpris på 19, 8 millioner kroner til sammen, tomta medregnet. Kommunen fikk dekket 27,5 prosent av den opprinnelige beregna kostnaden på 17, 3 millioner kroner for bygg og tomt, dvs. 4,75 millioner kroner i husbanktilskudd. I og med at det ikke ble søkt om grunnlån aksepterte Husbanken at bare seks av boligene er universelt utforma.

Uforutsette utgifter førte til begrensa lønnsomhet for byggmesteren, og til lavere tilskuddsandel for kommunen. Likevel er aktørene enige om at det har vært en lærerik og spennende prosess, tidspress til tross. Kunnskapen tar de med seg videre i nye prosjekter. De har hatt et godt samarbeid og er fornøyd med kvaliteten på boligene.

De tolv boligene huser i dag 18 personer.

- Seks par bor sammen. Alle som bor der trives kjempegodt, avslutter Kaspersen.

Publisert av Stina Sønvisen