Økt boligpolitisk bevissthet i Alta

Å erkjenne de boligpolitiske problemstillingene er første skritt på veien til å få gjort noe med dem.

Alta kommune inngikk partnerskapsavtale med Husbanken i 2011 for å sikre fokus på boligpolitiske problemstillinger.

Intern forankring
– Partnerskapsavtalen har fått Alta kommune til å se de boligpolitiske problemstillingene og behovet for samhandling klarere, sier rådgiver i Husbanken Rigmor Richardsen på vegne av Alta kommune som ikke kunne være til stede under Husbankens samling for prosessledere i Tromsø 23. oktober 2012. 

PÅ ALTAS VEGNE: Husbankenrådgiver Rigmor Richardsen gjorde rede for den boligpolitiske ståa i Alta kommune. (Foto: Jon Are Nilsen/Husbanken)

Dermed har kommunen fått forankret en felles forståelse av hva som må gjøres. Utarbeidelse av handlingsplaner knyttet til partnerskapsavtalen har også ført til at ulik kompetanse i kommunen er bekjentgjort i større grad. Viktigheten av hver enkelt enhet sitt arbeid er hevet og alle enheter må fungere og bidra i en helhet.

Ekstern forankring
– Nå som kommunen har fått en større forståelse og forankring internt i kommunen, er det også enklere å gå løs på neste utfordring; forankring og forståelse ute i samfunnet, sier Richardsen.

Altasamfunnet er avhengig av - og tjent med - å få integrert og bosatt alle mennesker, det være seg flyktninger, rusavhengige, tidligere rusavhengige osv. Også i ditt nabolag, sier Richardsen.

Kommunens boligpolitiske innsats så langt sammenfattes i følgende momenter:

  • Økt erkjennelse av de boligpolitiske problemstillingene og behovet for samhandling
  • Kommunen har forankret en felles forståelse av hva som konkret må gjøres
  • Utarbeidelse av årlige arbeidsplaner har bl.a. ført til at ulik (og viktig) kompetanse i organisasjonen er løftet frem og bekjentgjort

Publisert av Stina Sønvisen