Kristiansand kommune 2013

Programleder ble ansatt 1.oktober 2013 og har siden den tid vært i full sving med å utarbeide et prosjektmandat og anbudsgrunnlag til en foranalyse av kommunens boligsosiale arbeid. - Vi gleder oss til å komme i gang! uttrykker programleder Gunhild Ørsland Tobiassen og enhetsleder Ellen Torgersen.

En større omorganisering er nå gjennomført. Kommunens arbeid med boliger (virkemidlene inkl. bostøtte, boligtildeling og gjeldsrådgivning) er samlet i en enhet. Kommunen er også i gang med ansettelse av en boligleder som skal jobbe tett med programleder. Programleder sitter i stab til enhetsleder.

Noe av det første som skjer i programmet er å foreta ekstern foranalyse. Analysen danner grunnlag for rullering av den boligsosiale planen. Det legges vekt på å få frem gode tall på behovet innen de aktuelle målgruppene i programmet, og se til at disse prioriteres.

Det er allerede etablert god kontakt med Universitetet i Agder, og det som kalles Praksis Sør. Her vil en få drahjelp til å nå målet om økning av den boligsosiale kompetansen og få til samhandling på tvers av sektorene.