Sarpsborg kommune

Sarpsborg kommune deltar i utviklingsprogram fra 2011. Det er ca 54 000 innbyggere i kommunen med en befolkningsvekst som skaper press på boligmarkedet. Sarpsborg er en av Norges ti største kommuner og grenser til programkommunene Halden og Fredrikstad.

Ved å tilrettelegge boligtilbud til målgruppene for det boligsosiale arbeidet, gir det mulighet for at hver enkelt over tid vil få en bedre livskvalitet og et tryggere boforhold. Vi ønsker å utarbeide en helhetlig boligpolitikk som et redskap i arbeidet med å bedre levekårene og utjevne sosiale forskjeller. Tiltak på det boligsosiale området må sees i sammenheng med en helhetlig boligpolitikk og i et helhetlig samfunnsutviklerperspektiv.

Her kan du lese om Sarpsborg kommunes søknad om deltagelse i programmet og samarbeidsavtalen.

 

Kunnskapsgrunnlag

Prosess og metode

Programplan og rapportering