Ringsaker kommune

Ringsaker kommune deltar i utviklingsprogram fra 2011. Ringsaker er landets største jordbrukskommune med 33 500 innbyggere hvorav ca 40 % av befolkningen bor i tettstedene Brumunddal og Moelv. Administrasjonen for Sykehuset innlandet HF ligger i Brumunddal.

Bosetting og det å opprettholde boligtilbud til vanskeligstilte på boligmarkedet er en stor utfordring i kommunen. Kommunen ønsker å delta i programmet for å få bedre oversikt over nåværende boligsosial status, samt styrke og utvikle det boligsosiale arbeidet og kompetansen. En framtidsretta strategi for boligsosialt arbeid vil kunne gi kommunen et bedre utgangspunkt for å møte Samhandlingsreformen.

Her kan du se Ringsaker kommunes søknad om opptak i programmet.

Kunnskapsgrunnlag

Prosess og metode

Programplan og rapportering