Flere nyheter i utviklingsprogrammet på Region øst