Lillehammer kommune

Lillehammer kommune deltar i Boligsosialt utviklingsprogram fra 2009. Kommunen er en gjennomsnittskommune med 27 000 innbyggere. Utvikling av ny kompetanse og bedre samhandling på det boligsosiale feltet er ett av formålene for samarbeidet i programmet.

I Lillehammer vil kommunen lete etter nye løsninger, utvikle ny kompetanse og forståelse for samhandling på det boligsosiale feltet. Det å bo er mer enn bare å ha bolig og det er viktig å ta tak i endringer som påvirker livsløpet ut over boligsituasjonen. Kommunene vil prioritere utvikling av differensierte tilbud og tjenester, men ikke bare gjøre mer av det som er gjort før.

Her finner du Lillehammer kommunes søknad om deltagelse i programmet og samarbeidsavtalen.

 

Kunnskapsgrunnlag

Prosess og metode

Programplan og rapporter