Hamar kommune

Hamar kommune har ca 31 000 innbyggere og inngår som en del av Hamarregionen med kommunene Løten, Ringsaker og Stange. Hamar vil stimulere til å jobbe på tvers i organisasjonen, øke kompetanse og utnytte ressurser og kunnskap best mulig - for å gi et godt tilbud til brukerne.

Gjennom programmet forventer vi å få økt kompetanse, bli bedre til å utnytte fakta og eksisterende kunnskap - og dermed jobbe mer kunnskapsbasert. For å gi et best mulig tilbud til brukerne må vi jobbe på tvers i organisasjonen og utnytte ressursene vi har på en god måte. Hamar kommune vil hjelpe flere til å eie sin egen bolig og legge til rette for flere boliger med oppfølgingstjenester. Vi vil bruke Husbankens økonomiske virkemidler mer helhetlig og organisere boligarbeidet bedre.

Her finner du mer informasjon om Hamar kommunes søknad om deltagelse i programmet og samarbeidsavtalen.

 

Kunnskapsgrunnlag

Prosess og metode

Programplan og rapporter