Elverum kommune

Elverum er en kommune i vekst og har ca 20 000 innbygger. Høgskolen i Hedmark ligger i tettstedet Elverum, og samarbeider med Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Gjøvik med sikte på å utvikle universitetskompetanse.

Elverum kommune er opptatt av å legge til rette for forebygging, etablering av gode nettverk og samhandling internt og med eksterne samarbeidspartnere og brukergrupper. Dette er et viktig for å finne felles ståsted og få økt kompetanse. Kommunen ønsker samarbeid med andre kommuner i regionen og Høyskolen i Hedemark om å etablere tverrfaglig videreutdanning i boligsosialt arbeid.

Her kan du se Elverum kommunes søknad om opptak i utviklingsprogrammet og samarbeidsavtalen.

 

Kunnskapsgrunnlag

Programplan og rapportering