Bærum kommune

Med sine 120 685 innbyggere er Bærum den største av kommunene i Akershus. Gjennom programsamarbeidet med Husbanken og de øvrige deltagerkommunene, ønsker Bærum kommune å videreutvikle sin kompetanse og virkemiddelbruk.

Ifølge kommunen er det behov for en langsiktig politikk og bedre virkemiddelbruk. Vi trenger varierte og individuelle tilpassede boligløsninger samtidig som det stimuleres til eie/leie egen bolig. Kommunen trenger et bredt spekter av boligsosiale virkemidler og samarbeidet med andre lokale aktører, både profesjonelle og frivillige, må bli bedre. De statlige virkemidlene må sees i sammenheng og utnyttes optimalt i forhold til kartlagte lokale behov.

Her kan du se Bærum kommunes søknad om deltagelse i programmet og samarbeidsavtalen.

Kunnskapsgrunnlag

Prosess og metode

Programplan og rapporter