Kristiansand: Boligsosial konferanse 2017

Start: 04. april 2017 11:00
Slutt: 05. april 2017 13:00
Sted: Thon Hotel Sørlandet, Sørlandsparken
Pris: Gratis

Programmet for årets konferanse tok utgangspunkt i nasjonal strategi for boligsosialt arbeid, «Bolig for Velferd» mål 3: Den offentlige innsatsen skal være helhetlig og effektiv.

Målgruppen for konferansen: Alle som arbeider med boligsosialt- og sosialt arbeid på kommunalt og statlig nivå, samt brukerorganisasjoner. Formål med konferansen: Å gi kompetanseheving innenfor boligsosialt- og sosialt arbeid. 

Program for boligsosial konferanse Kristiansand 2017

Foredrag:

Strategien Bolig for velferd
v/regiondirektør Margot Telnes, Husbanken

Hva fremmmer og hva hemmer samordning i strategiarbeidet?
Fra rapporten "Interorganisatorisk samordning i staten: En analyse av "Bolig for velferd" v/forskningssjef Kåre Hansen, IRIS

Leie-før-eie - En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntekstgrupper
v/seniorrådgiver Edle Holt, Husbanken øst

«Fra leie til eie» - Erfaringer fra prosjekt i Søgne kommune
v/ kommunalsjef helse- sosial og omsorg, Svein Resset

Kunnskapsutvikling på arbeidsplassen – Boligsosialt arbeid
v/ dosent Sigrid Nordstoga, Institutt for sosiologi og sosialt arbeid, UiA

Veiviser bolig for velferd - Veiviseren.no
v/ regiondirektør Margot Telnes, Husbanken sør

Samordnet innsats i kommunen - Bamble kommune
v/ programleder Boligsosialt arbeid, Maria R. Nilsen

Bosetting av flyktninger i Grimstad kommune 
v/ flyktningkonsulent Tora Skippervold og kommunalsjef kultur- og oppvekst Bjørn Kristian Pedersen

Boligsosialt arbeid i Sandnes kommune 
v/ rådgiver samfunnsplan Kristina Ehrenberg-Rasmussen og leder av boligtjenesten Rita Karin Sele

«Sammen kan vi» Jegersberg Gård rehabiliterings- og kompetansesenter
v/ mentor Trond Offergaard og mentor Marianne Lie

Kristiansand boligselskap KF har samlet mye nyttig informasjon på sine nettsider
I venstremenyen finner du blant annet Boveiledning på video som viser hvordan praktiske boligoppgaver blir utført.   

Arrangør: Husbanken sør, Fylkesmannen i Telemark, Fylkesmannen i Aust- og Vest- Agder.

Kontaktperson i Husbanken:

Siv Kløvfjell
Mobil: +47 992 91 572
siv.klovfjell@husbanken.no