Boligkonferanse i Hedmark - hva er nytt i 2018

Start: 16. mars 2018 09:30
Slutt: 16. mars 2018 15:30
Sted: Terningen Arena, Hamarveien 112, Elverum
Pris: Gratis
Påmeldingsfrist: 12. mars 2018 15:00

NAV Hjelpemiddelsentralen Hedmark og Husbanken inviterer ledere og ansatte i Hedmarks kommuner som jobber med våre virkemidler og som trenger oppdatert kunnskap om lån og tilskudd.

 Programmet for dagen

I forkant av konferansen ber vi dere sende inn
• konkrete spørsmål
• problemstillinger
• gode og dårlige erfaringer

Det dere melder inn vil, så langt det er mulig drøftet i den siste posten på programmet.

Kontaktpersoner for innspill er:
Julietta Leon del Prado, Husbanken, telefon: 22 96 17 73
Morten Sandbakken, NAV