Boligkonferanse i Ålesund

Start: 06. juni 2019 10:00
Slutt: 06. juni 2019 15:00
Sted: Scandic Parken, Storgata 16, 6002 ÅLESUND
Pris: 540
Påmeldingsfrist: 05. juni 2019 15:00

Husbanken arrangerer boligkonferanse i Ålesund 6. juni. Konferansen retter seg mot kommuner i Møre og Romsdal, og er aktuell for personer som jobber med tilgjengelighet i boligmassen og for de som jobber med boligsosiale spørsmål i det daglige.

Husbanken vil informere om verktøy, virkemidler og vi vil også presentere eksempler fra kommuner som jobber forebyggende med tilgjengelighet i både kommunens og den privat eide boligmassen. På konferansen får du også høre siste nytt fra Husbanken på det boligsosiale området, og får høre mer om Ålesund kommunes arbeid med leie til eie, og digitalt søknadskjema for kommunale utleieboliger. Begrenset med plasser. 

10.00 Velkommen til boligkonferanse i Ålesund v/Husbanken

Tiltak for et aldrende samfunn

10.15 – 10.30 – Å surfe på eldrebølgen v/Anne Camilla Vaalund - Husbanken

10.30 – 11.00 – Kunnskap til rett tid – funksjonsattest for bolig v/Tommy Rønne –Husbanken

11.00 – 11.30 – Slik jobber vi for å bedre tilgjengeligheten i boligmassen v/Kristin Vik, Ørsta kommune

11.30 – 12.30 – Lunsj

12.30 – 13.00 – Investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem v/Randi Selseth – Husbanken

Boligsosialt arbeid i praksis – erfaringer og løsninger

13.00 – 13.15 – Siste nytt fra Husbanken v/Birger Jensen

13.15 – 13.30 – Pause

13.30 – 14.00 – Arbeidet med leie til eie i Ålesund v/boveilederteam i ÅKE. 

14.00 – 14.30 – Elektronisk søknadsskjema for kommunale utleieboliger i Ålesund v/Peter Vonstad.

14.30 Slutt